Bel bij overlijden 06 429 749 50

Welkom bij Uitvaartvereniging Tolbert

Melding bij overlijden 06 - 4297 4950

 

De  Algemene Ledenvergadering is op maandag 15 april 2024 gehouden.

Er waren weer behoorlijk wat belangstellenden.
Nadat de gebruikelijke agenda items afgehandeld waren was er een boeiende lezing van de 'afscheid en herinnering fotograaf' als gastspreker:
 ELLEN LANGIUS ARMEE 
 met als thema: Omdat liefde niet stopt waar leven eindigd

We kunnen dus terug kijken op een geslaagde Algemene Ledenvergadering.

 A T T E N T I E 
Wij willen alle leden informeren over de aanpassing in het Huishoudelijk Reglement.

Dit willen we nogmaals onder uw aandacht brengen.

Op de Algemene Ledenvergadering welke gehouden is op 6 oktober 2020 is de wijziging vastgesteld betreffende de vergoeding op de eindnota als de uitvaart NIET door onze 'eigen' uitvaartverzorger verzorgd is, ondanks dat dit redelijkerwijze wel mogelijk is.

In die gevallen is de kans groot dat de vergoeding van de vereniging NIHIL is.
Laat u dus niet verleiden om de uitvaart door een ander te laten regelen, zelfs niet als er kortingen worden aangeboden!

Als u de uitvaart laat regelen door een ander, dan bent u hoogst waarschijnlijk veel duurder uit dan dat de uitvaart geregeld wordt door onze uitvaartverzorger en bovendien bestaat de mogelijk dat de vereniging geen vergoeding geeft ten bedrage van € 750,-- 

 

U kunt er plotseling mee te maken hebben..
Het overlijden van uw naaste
.


Alleereerst dient u uw huisarts te bellen. De huisarts komt langs en geeft een overlijdensverklaring af. Daarna kunt u ons bellen.

Omdat een snelle verzorging van de overledene gewenst is verzoeken wij u zo spoedig mogelijk daarna Uitvaartvereniging Tolbert hiervan op de hoogte te stellen, waar u ook woont of bent in Nederland. Ook als de overledene in het buitenland verblijft.
 

Het centrale meldnummer bij overlijden is:  06 4297 4950 
Dit nummer is dag en nacht bereikbaar en verbindt u direct door met Vlinder Uitvaartzorg, mevrouw Caroline de Widt.

U hoeft overigens geen lid te zijn om van onze diensten gebruik te maken.

De vereniging is aangesloten bij de Federatie van uitvaartverenigingen in de provincie Groningen en daardoor ook lid van de landelijke koepel: Nardus.
 Beheerder van het Rouwcentrum-Aula Oud Zuid
is bereikbaar onder telefoonnummer 06-198 047 24
Beheerder begraafplaats Tolbert is de heer Gerdo Heite.
Telefoonnummer 06-2918 8761 (begraafplaatsen@pglo.nl)